Regulamin Sklepu Internetowego

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego w serwisie odbitki.micuda.pl zwany dalej “Sklepem Internetowym”.

1.2. “Sklep Internetowy” znajduję się pod domeną odbitki.micuda.pl .

1.3. Zasady dotyczą zarządzania danymi osobowymi osób korzystających ze “Sklepu Internetowego” zwanymi dalej “Konsumentami”, kwestie składania zamówień, zawarcia umowy, warunki reklamacji, zakres odpowiedzialności, dostawy, odstąpienia od umowy oraz wszelkie inne informacje porządkowe.

1.4. Konsumentami może być podmiot dokonujący zakupu zwanym również Klientem w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej jaki i nie wykonujący działalności gospodarczej. Podmiotem również jest Konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.). Wyżej wymienione podmioty dokonują zakupów za pośrednictwem “Sklepu Internetowego”. Kupujący będący osobą fizyczną musi być pełnoletni i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5. Właścicielem oraz administratorem “Sklepu Internetowego” zwanym dalej “Sprzedającym” oraz podmiotem odpowiedzialnym za realizację zamówień jak i wszelkich innych czynności związanych z obsługą “Konsumenta” jest: “Pracownia Fotograficzna MICUDA Marcin Micuda” NIP: 6792942524 REGON: 366532147 znajdującej się w Krakowie 30-045, ul. Królewska 7, e-mail: pracownia@micuda.pl , tel. 531 153 545.

2. Asortyment Sklepu

2.1. Wszystkie produkty, towary sprzedawane w „Sklepie Internetowym” zwane dalej ”Asortymentem” które ”konsument” może zakupić poprzez „Sklep Internetowy”. Asortyment wraz z dokładnym opisem oraz ceną prezentowany jest na odpowiednich podstronach „Sklepu Internetowego”.

2.2. Niektóry „Asortyment” posiada możliwość personalizacji pod „Konsumenta”. W takim przypadku „Konsument” jest zobowiązany o dostarczenie treści lub formy pliku z którego będzie dokonana personalizacja „Asortymentu”.

2.3. „Konsument” ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawna wynikające z formy plików i treści dostarczonych „Sprzedawcy”. Ponosi w tym również odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw osób trzecich.

2.4. „Konsument” oświadcza, że przesyłane pliki są wolne od wirusów i złośliwego oprogramowania i nie spowodują awarii komputera ani oprogramowania oraz, że posiada do nich prawo autorskie.

2.5.  „Sprzedawca” nie ponosi odpowiedzialności za złe przygotowania plików do personalizacji przez „Konsumenta”.

2.6. Zlecenia dostarczone przez „Konsumenta” są wykonywa przez „Sprzedawcę” w takiej postaci jak zostały przysłane. „Sprzedawca” nie wprowadza żadnych poprawek i modyfikacji treści zawartych w plikach „Konsumenta”.

2.7. Poprawki nadesłanych treści przez „konsumenta” są możliwe po uprzednim kontakcie ze ”Sprzedawcą” i ustaleniu szczegółów dotyczących zmian w nadesłanym pliku. Zmiany te mogą być płatne lub bezpłatne w zależności od stopnia skomplikowania zmian. „Sprzedawca” zobowiązuje się do poinformowania klienta o ewentualnych dodatkowych kosztach związanych z wykonaniem zamówionego „Asortymentu”.

2.8. „Sprzedawca” zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zamówionego „Asortymentu” w którym dokonywana jest personalizacja jeśli pliki nie zostały przygotowane zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronie „Sklepu Internetowego” lub treści naruszają prawo.

3. Warunki Korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Korzystanie ze „Sklepu Internetowego” oznacza akceptację przez „Konsumenta” Regulaminu w całości oraz przypisu o ustawie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

3.2. Korzystanie ze „Sklepu Internetowego” również oznacza akceptację Polityki Prywatności, Plików Cookies oraz RODO – Zasady Przetwarzania danych osobowych klientów .

3.3. Obecny Regulamin i jego przypisy nie uchybiają obowiązującym przepisom prawa w Polsce dotyczącego ochrony Konsumentów.

3.4. Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa uważa się za nieobowiązujące. Zastępują je normy prawne wynikające z Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.

3.5. Zamówienia w „Sklepie Internetowym” mogą składać „Konsumenci” którzy dokonali rejestracji w „Sklepie Internetowym” wypełniając formularz na stronie szlakpasji.pl otrzymując indywidualne konto użytkownika oraz „Konsumenci” którzy nie chce się rejestrować podając wymagające dane dane w formularzu po zebraniu produktów w wirtualnym koszyku.

3.6. Wirtualny Koszyk wymaga Akceptacji Plików Cookis więcej na stronie Pliki cookis.

3.7. „Sprzedawca” zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji w „Sklepie Internetowym” bez podania przyczyny.

3.8. W celu skorzystania ze „Sklepu Internetowego” niezbędne jest by „Konsument” był podłączony do sieci internetowej, posiadał komputer PC lub podobnego urządzenia wyposażonego w system Windows, MAC OS, LINUX oraz posiadał zainstalowaną przeglądarkę internetową Google Chrome, Mozilla Firefox lub Internet Explorer.

4. Realizacja Zamówień

4.1. W „Sklepie Internetowym” można opcjonalnie założyć Konto Użytkownika lub dokonywać zakupów bez konta użytkownika wypełniając odpowiednie formularze na stronie odbitki.micuda.pl .

4.2. Konto Użytkownika „Sklepu Internetowego” ma na celu ułatwienie „Konsumentowi” dokonywanie zakupów.

4.3. „Konsument” wszystkie dane do założenia konta użytkownika w „Sklepie Internetowym” podaje dobrowolnie. „Konsument” ma prawo usunięcia konta użytkownika w każdym momencie.

4.4. Założenie Konta jest bezpłatne.

4.5. Realizacja zamówienia, następuję po zaksięgowaniu wpłaty na koncie „Sprzedawcy”.

4.6. „Sprzedający” dokłada wszelkich starań by „Konsument” przechodził przez Rejestrację do finalizacji zakupu bez problemów.

5. Ceny i Płatności

5.1. Wszystkie ceny „Asortymentu” są podane na odpowiednich pod stronach produktu w „Sklepie Internetowym”.

5.2. Ceny „Asortymentu” zawierają już 23% VAT.

5.3. Ostateczna Cena uwzględniająca koszty dostawy i opcjonalnie paramenty produktu zostanie wyświetlona bezpośrednio przed finalizowaniem zamówienia.

5.4. Płatność za kupiony „Asortyment” odbywa się Przelewem na nr. “02 1140 2004 0000 3902 7670 6839″. Podając numer zamówienia, który „Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć lub za pośrednictwem portalu PayU.

5.5. Wszelkie koszty zmian przez „Konsumenta” w trakcie realizacji zamówienia, pokrywa Konsument.

5.6. Koszty Wysyłki zamówienia są ponoszone przez „Konsumenta” z wyjątkiem określonych promocji lub indywidualnych ustaleń przez „Sprzedawcę”.

5.7. „Konsument” oświadcza, że wszelkie dane przekazane do realizacji zamówienia są zgodne z prawdą i posiada odpowiednie środki finansowe na pokrycie kosztów zamówienia.

5.8. Za datę płatności uznaje się datę zaksięgowania środków finansowych „Konsumenta” na koncie „Sprzedającego”.

6. Odpowiedzialność Sprzedającego

6.1. „Sprzedający” zobowiązuję się dostarczyć „Konsumentowi”„Asortyment” który jest zgodny z zamówionym pozbawionym wad.

6.2. „Sprzedawca” odpowiada wobec „Konsumenta” za jakikolwiek brak zgodności wykonania „Asortymentu”.

6.3. „Konsument” otrzymuję gwarancję od „Sprzedającego” na wypadek wadliwego wykonania.

6.4. „Sprzedawca” nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne oraz merytoryczne, które wystąpiły w zamówieniu składanym przez „Konsumenta”.

6.5. „Konsument” nie może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od zamówionego „Asortymentu” jeżeli „Sprzedawca” niezwłocznie wymieni „Asortyment” na wolny od wad lub usunie wadę dla „Konsumenta”.

7. Newsletter–Niezapowiedziane Wiadomości

7.1. Bezpłatna usługa zwana dalej „NEWSLETTEREM” świadczona jest przez „Sprzedającego” na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

7.2. Adres e-mail jest automatycznie dodawany podczas zakupów przez „Konsumenta” w „Sklepie Internetowym” do bazy danych „Newslettera”.

7.3. Zakup w „Sklepie Internetowym” stanowi wyrażenie zgodny na otrzymywanie „Newslettera”.

7.4. Umowa o świadczeniu usługi „Newslettera” jest zawarta na czas nieokreślony.

7.5. „Sprzedający” oznajmia, że nie będzie powierzał adresów e-mail osobą trzecim.

7.6. „Konsument” ma prawo w każdym momencie zrezygnować z usługi „Newslettera”. Subskrypcję „Newslettera” można anulować klikając na link: Zakończ Subskrypcję znajdującej się zawsze w stopce nadsyłanych listów elektronicznych i wypełnienie formularza. W tym czasie następuję rozwiązanie Umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną „Newslettera”.

7.7. „Sprzedający” zastrzega sobie prawo do wysyłania za pośrednictwem „Newslettera” reklam oraz informacji związanych z jego działalnością. W rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto e-mail „Konsumenta”. W szczególności zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe).

7.8. „Sprzedający” zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi „Newslettera” po uprzednim powiadomieniu „Konsumentów” bez podania przyczyny. Moment powiadomienie „Konsumenta” jest momentem rozwiązania umowy o świadczeniu usług „Newslettera”.

8. Odstąpienie od Umowy

8.1. Klientowi, będącemu „Konsumentem” w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego i korzystającego ze „Sklepu Internetowego”, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem paragrafu 8 punktu 8.2..

8.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczeń o wytycznych przez „konsumenta” w złożonym przez niego Zamówieniu (stworzonych według jego specyfikacji) lub ściśle związanych z jego osobą o zindywidualizowanych parametrach, świadczenia wykonania ”Asortymentu” rozpoczętego, za zgodą „konsumenta”, przed upływem terminu.

8.3. Okres na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w paragrafie 8 punktu 8.2. wygasa po upływie 14 dni od dnia kiedy „Konsument” lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez „Konsumenta” wejdzie w fizyczne posiadanie Zamówienia lub w przypadku złożonego przez „Konsumenta” jednego Zamówienia obejmującego wiele „Asortymentu”.

8.4. „Konsumenta”  informuje „Sprzedającego” przed wygaśnięciem okresu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy. Może poinformować „sprzedającego” poprzez formularz na stronie odbitki.micuda.pl, mailowo lub telefonicznie.

8.5. „Konsumenta” wykonał prawo do odstąpienia od umowy w okresie na odstąpienie od umowy jeżeli przekazał informację o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed wygaśnięciem wskazanych okresów.

8.6. „Sprzedawca” zobowiązany jest do zwrotu wszystkich płatności otrzymanych od „Konsumenta”, w tym koszty dostarczenia Zamówienia do „Konsumenta”, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji „Konsumenta”  o odstąpieniu od umowy.

8.7.  „Sprzedawca” może zaproponować, że sam odbierze zamówienie, może w ten czas wstrzymać się ze zwrotem kwot otrzymanych od „Konsumenta”do czasu otrzymania zamówienia z powrotem lub dostarczenia przez „Konsumenta” dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

8.8. W przypadku odstąpienia od umowy „Sprzedawca” zastrzega, iż „Konsumenta” ponosi wszelkie bezpośrednie koszty zwrotu Zamówienia w szczególności koszty odesłania Zamówienia do siedziby „Sprzedawcy”.

8.9. „Sprzedawca” dokonuje zwrotu przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przez „Konsumenta” w początkowej transakcji, chyba że „Konsumenta” w sposób wyraźny zgodził się na inne rozwiązanie i pod warunkiem że „Konsument”  nie poniesie żadnych kosztów w związku z takim zwrotem. „Sprzedawca” zwraca kupującemu koszty dostawy w równowartości najtańszego spośród oferowanego przez niego sposobów dostawy.

8.10. „Sprzedawca” zastrzega sobie prawo osobistego odbioru Zamówienia od „Konsumenta”  lub „Konsument” odsyła Zamówienie lub przekazuje go „Sprzedawcy” lub osobie upoważnionej przez „Sprzedającego” do odbioru „Asortymentu”, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował „Sprzedawcę” o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Termin zostaje zachowany, jeżeli „Konsumenta”  odeśle Zamówienie przed wygaśnięciem okresu 14 dni.

9. Reklamacje

9.1. Reklamację dotyczące „Asortymentu” mogą być składane pisemnie na adres siedziby „Sprzedającego”, osobiście w siedzibie „Sprzedającego” oraz mailowo.

9.2. “Konsument” powinien złożyć pismo zawierające Reklamację. Należy podać dane osoby która dokonywała zakupu „Asortymentu”, nazwę asortymentu, numer transakcji ze „Sklepu Internetowego” oraz napisać przyczynę reklamacji.

9.3. Informację na temat rozpatrzenia reklamacji „Asortymentu” , „Konsument” otrzyma od „Sprzedającego” w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej a także mailowej.

10. Postanowienia Końcowe

10.1. “Sprzedający” informuję oraz zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia dostępu do “Sklepu Internetowego” spowodowanego techniczną aktualizacją lub modernizacją oraz innych przyczyn.

10.2. “Sprzedający” stoi po stronie “Konsumenta” i w przypadku sporu który wyniknął przy realizacji “Asortymentu” zawsze stara się rozwiązać problem polubownie.

10.3. “Sprzedający” informuję, że nie świadczy żadnego innego “Asortymentu” niż ten który znajduję się w “Sklepie Internetowym”.

10.4.  “Sprzedający” zastrzega sobie prawo do zmiany w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. Treść oraz data zmiany będzie zawsze widoczna na niniejsze podstronie.

10.5. “Sprzedający” oświadcza , że żadne zmiany wprowadzane w niniejszym Regulaminie nie będą naruszać praw “Konsumenta” oraz, że zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

10.6. Regulamin “Sklepu Internetowego” wchodzi w życie z dniem 5.01.2019 roku.

Napisz jakiego rozmiaru poszukujesz i naciśnij Enter

Wózek sklepowy: